Бүтэц зохион байгуулалт


 

PDF - Файлаар үзэх

Тухай орчин, чанартай мэргэжлийн боловсрол

2024-2025 хичээлийн жилийн цахим элсэлт

бүртгүүлэх
Paroti