Монгол-Солонгосын политехник коллеж

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дэлхийн хөгжлийн ерөнхий хандлага, Монгол орны эдийн засаг, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах, зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд өрсөлдөх, хөрвөх чадвар бүхий хүнүүнлэг ардчилсан нийгмийн харилцаанд төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэх нийгмийн үйлчилгээний орчин бүрдүүлж иргэдэд үйлчлээ үзүүлэх

Манай мэдээллийг цаг алдалгүй имэйл хаягаар хүлээн авах

Бидэнтэй нэгдэх

Тухай орчин, чанартай мэргэжлийн боловсрол

2024-2025 хичээлийн жилийн цахим элсэлт

бүртгүүлэх
Paroti